کتاب بنونی

اثر کنوت هامسون از انتشارات گل آذین - مترجم: قاسم صنعوی-ادبیات داستانی

بنونی، که در سال 1908 نوشته شده است، بخشی از یک رمان دوگانه ناوت هامسون است. بنونی اولین بخش است و رزا عاقبت و بخش دوم کار دوگانه است. بنونی دربارۀ Benoni Hartvigsen است که در ابتدای رمان، حمل کننده ایمیل ضعیف و ماهیگیر با موقعیت اجتماعی کمی است، اما یک روز او مقدار زیادی پول دریافت می کند. در طول کتاب، بنونی به یکی از ثروتمندترین مردان در سیریلوند، روستایی که بیشتر آن رمان مجموعه است، گسترش می یابد. نات هامسون برای اولین بار از اولویت های خود در مورد همه کارهایش، یکی از مشکلات اساسی جامعه جامعه اسکاندیناوی است: مقابله فرهنگ سنتی روستایی با اخلاق و ارزش های معمول آن و جهان از شهر، سرمایه داری، پول.


خرید کتاب بنونی
جستجوی کتاب بنونی در گودریدز

معرفی کتاب بنونی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بنونی


 کتاب سیمبلین فرمانروای بریتانیا
 کتاب زمان کاغذی
 کتاب شاهین مالت
 کتاب سه تفنگدار
 کتاب جادوهای آرژانتینی 2
 کتاب سریال چهار سابقه دار، قسمت ۴