کتاب اوهام

اثر ریچارد باخ از انتشارات نیلوفر - مترجم: سپیده عندلیب-ادبیات داستانی

عواطف: ماجراهای یک مسیح ناخواسته، رمان نویسنده و پیمان ریچارد باخ است. در فضای هوایی شسته شده میان زمین های ذرت ایلینوی و بی نهایت آبی، یک مرد ایمان خود را به پروانه ی جنگنده ی خود می کشد. ریچارد باخ در Illusions به هوا می رسد تا حقیقت های بی نظیری را که به بال های ما برسد به ما نشان می دهد: مردم نیازی به افزایش هواپیما ندارند ... حتی تاریک ترین ابرها معنی دارند هنگامی که ما بالا می رویم بالاتر از آنها ... و آن ها می توانند در مکان های نامعلوم یافت می شود - مانند حوزه های علوفه، شهرهای نیمه درخشان یک ترافیک نور و بیشتر، در درون خودمان.


خرید کتاب اوهام
جستجوی کتاب اوهام در گودریدز

معرفی کتاب اوهام از نگاه کاربران
@ A ° Ayta کار در شما yeryã¼zã¼n، ± ± تکمیل ص تکمیل آیا ± نار ± درک یک آزمایش ویندوز XP: eay شما yaåžıy معنی tamamlanmamä تیم ± @ (صفحه 116) tã¼y آبی این نازک خود، در عمق معنا و در عین حال یک کتاب است که من فکر می کنم. ، kã¼ã§ã¼k تا یک شاهزاده در حقوق داستان ã¼nã¼ ediyor.kitap çOkhayat تمایز ± ± @ iåÿaret gã¶zl به bakmayä که sã¶z است bence.Bu çOk مسیح چشمگیر بود، kalabalä ± ک hoåÿlan از غیر عاقلانه، و خود را دست kitabä ±، iåÿt یک دست kitabä ± N مهاجم sã¶z ... بنابراین او دست kitabä ± نار ± آخرین ± sayfasä N آنچه شما می یازاکی ± البته yor برای cã¼ml کمتر ارسال شده توسط yor برای ±:To ممکن است همه چیز نصف ± در کتاب انباشته . @ یک درجه Ayta hayatä ± میلی آمپر Z ± در هر دو وردک سیاه یا سفید ± R و یا ما فراموش می کنیم همه خاکستری! برای ما doäÿr olduäÿ dã¼åÿã¼ndã¼äÿã¼mã¼z آیر، baåÿkasä ± نیمی از ویندوز XP ± تیم غیر قابل قبول، ما گره از olabileceäÿ! doäÿr doäÿr به iåÿt همه چیز در فلش نوشته شده است تسه ......

مشاهده لینک اصلی
من آن را شگفت انگیز است که بسیاری از بررسیگران احساس همان راه که من انجام دهد. من برای اولین بار این کتاب را چند سال پیش خواندم و هر بار که بخواهم دوباره آن را بخوانم. این یک خواندن ساده است و در عین حال من طول می کشد تا از آن عبور کنم - مشاهدات زیادی و عمیق وجود دارد که من کتاب را کنار گذاشته و در مورد آن فکر می کنم. من احساس می کنم که توسط برخی بخش ها توانمند شده ام. من واقعا یاد گرفتم که پس از خواندن فصل درباره راه رفتن بر روی آب، بر پشتم پرواز کنم! من فقط به دریاچه رفتم و آن را انجام دادم (به پشت من شناور است، یعنی بر روی آب راه نمی رود). من نیز چند نسخه را خریداری کرده ام و به دوستانم داده ام. من همیشه به نظر میرسد در سراسر کتاب اجرا می شود زمانی که من به دنبال پاسخ در زندگی من است. در حالی که کتاب هیچ پاسخی برای خود ندارد، خواندن دوباره آن به من کمک می کند تا بر آنچه که واقعا نیاز دارم تمرکز کنم و چگونگی انجام این کار را تمرین کنم.

مشاهده لینک اصلی
من حتی نمی توانم به یاد داشته باشم که چند بار این کتاب را در طول سالها مطالعه کرده ام \u0026 amp؛ هر بار که تاثیری عمیقی روی من داشته باشد. به طرز عجیبی (این احتمالا ناشی از تعجب کسانی است که توسط این کتاب انجام شده است)، دیروز من شاهد نسخه من از این کتاب در یک کتاب طولانی نادیده گرفته ام. من آن را دیدم - قلب من یک ضربه زد، من به طور گسترده خندیدم و رفتم در مورد کسب و کار من. امروز، من می روم - کاملا تصادفی، من ممکن است اضافه کنید - بررسی اینجا در Goodreads. به من این ضربه بزرگی است که من می توانم آن را نادیده بگیرم. توهمات به معنی چیزهای مختلف برای افراد مختلف است و به عنوان متولد دوباره مسیحی من می دانم که من در اقلیت هستم و بدون تردید من را شگفت زده خواهد کرد. با وجود همه اینها همه چیز درست است - مسیحیت من همیشه شوکه شد!

مشاهده لینک اصلی
Ø ± O¾O O¬O ¥ «O¬O¡O¾O¶ O§O €، O\" O¡O¶  «O \u003cOO¶O¡O © O¡O¶ O³O¡OμOA» ‰ O O ‰ O¶O¡OμO¡O®، O²O¡OO «O½O« Ö € O¡O درجه سانتی O¡O ¥ Ö € Õ € O¶O «O¶ O¤O ¥ O¼ O¡OμO¶O\" O¡O ¶ O§O¬ O¹O درجه سانتی Õ ¥ o'O'O¡O¶O¤O¡O² O¡O½OO¡O¶OO، O'O ‰ OO، ای درجه سانتی O¡O¶O¤ O¡O € ¥ Õ Ö © O¿ OO¶O € Ö O¡O¶OO ای © OμOO، O¶ ا OºO¡O درجه سانتی O¡O¶O »OO، O Ô ± ‰ ¢ 'O Ø'Ø OO²O »ای £ درجه € O\" OO، O' OO Ø'Ø «O¡OμO¶ Ø'Ø« Ø ¢ Õ ¥ OºO¡O € € Ö ، ای ¥ © OμOO، O¶ O O ° O¡O¾O¡O¶O Õ «Ö ‰) « OμO € Õ € ¢ O¶O¡ O¡O½OO، O 'O§O O¡OμO½ ¥ O¡O'O O¶O، O¡OμO¶O \"O¡O¶ Ø'Ø« O¡OμO¶O¡O O¿O ¥ O½O \"OO، O¶O ¥ Ö €، Õ «O¶O¹OºO« O½O «Ö € ¥ Õ Õ O¶ Ø ¢ ‡ ا O¹O§O« O¿O ¥ ¥ O½O O¬، OO OO €، O¶O ¥ Ö O¡O® Õ Õ «Ö € Ø'Ø O¶O ¥ ¥ ¥ OO¶OO، O'O Õ ¥ Ö € O¡OμO½ OO OO € Õ« Õ † O¾O € ‰ Ö O¡O OO € O¡O¶\u003e O¹ OO، O¿O O¬O ¥ «O\" ا OºO ¥ O¿O \"OO\u003e O¹ O¿OO، O¶، OO \u003e O¹ OƒOO²، OO\u003e O¹ OƒO¡O¼O \"O † Õ ‰ ¥ O¼O¶OO، O 'ا O¡ Ø'Ø Õ« Ö € Õ «O'O¡O O¡O® O¶ O¡O½O ¥ O¬OO، OO¡O € Õ «Ö\" O «O، OO، OO OO¹ Ø'Ø ¥« ¥ Õ درجه سانتی Õ O¶ O¿O ¡Ö \"O € Ö\" O «Ö € O¹O§، OO¹ OO\" O¹O «O¬O½OO، O 'O¶O € ‰ OμO½ O¡O¶O OOOO Õ ¥ O O «O¡O¹O\" O ¥ Ö € O½، OO € O¡O OO، O¶O € Ö \"O ¥ ° O½ OºO¡O O'A» Ö ‰

مشاهده لینک اصلی
کتابی که من آن را ارجاع می دهم کتاب مقدس من است و چندین بار خوانده ام. این به من کمک کرد راه من بیش از یک بار پیدا کنم من کاملا از ریچارد باخ به خاطر دادن این جهان به این چیزها نگاه می کنم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اوهام


 کتاب مجموعه ماجراهای تن تن (1)
 کتاب دگردیسی در ضیافت
 کتاب خداحافظ گاری کوپ
 کتاب آزردگان
 کتاب خون اجنبی
 کتاب مترسک و خدمتکارش