کتاب انتخابات الویرا

اثر وی. اس. نیپال از انتشارات هاشمی - مترجم: مهدی غبرایی-ادبیات داستانی

این رمان شرایطی را در مورد انتخابات محلی در یکی از ولسوالی های ترینیداد شرح می دهد و از فرایند دموکراتیک و پیامدهای تغییرات سیاسی محسوب می شود. همچنین به چند فرهنگی ترینیداد می پردازد و اثرات انتخابات را به گروه های مختلف قوم، از جمله مسلمانان، هندوها و اروپایی ها نشان می دهد.


خرید کتاب انتخابات الویرا
جستجوی کتاب انتخابات الویرا در گودریدز

معرفی کتاب انتخابات الویرا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انتخابات الویرا


 کتاب قدرت و جلال
 کتاب هدیه هومبولت
 کتاب بادبادک باز
 کتاب بهترین زمان مردن
 کتاب شازده کوچولو
 کتاب پس پرده