کتاب اشعه سبز

اثر ژول ورن از انتشارات دبیر - مترجم: هوشیار رزم آزما-ادبیات داستانی

When the Morning Post writes about the legendary Green Rays elevating effects on the mind and soul, Helena Campbell vows to experience it for herself, postponing the wedding being forced upon her against her will. Together with her uncles, Sam and Sib Melville, she sets off on what becomes a near-epic quest. Joining them in the search are two would-be suitors for Helena, one an artist, the other an amateur scientist. Together, they will voyage to a distant shore - and beyond - braving hurricanes, testing their patience and resolve, and ultimately finding their own true selves.


خرید کتاب اشعه سبز
جستجوی کتاب اشعه سبز در گودریدز

معرفی کتاب اشعه سبز از نگاه کاربران
من این کتاب نصفه خوندم یادمه 15 سال بیشتر نداشتم که این کتاب و خوندم.اون موقع واسم خیلی جذاب بود.اما واسم جالبه بونم بلاخره اشعه سبز دید یا نه؟!!
ولی انقدر جالب نبود که برم دنبال کتاب و پیداش کنم و بخونم :)


مشاهده لینک اصلی
درست در 10 سالگی این کتاب رو که هدیه یک دوست کتابخوان بود خواندم...تاثیری عجیب و دیوانه وار بر من گذاشت...چقدر دوست داشتم که دیدن اشعه سبز رو من هم تجربه کنم. و چقدر من و دوستم تلاش کردیم..اما نشد!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اشعه سبز


 کتاب بچه های آینه
 کتاب پنی قشقرق 4
 کتاب وقتی یتیم بودیم
 کتاب سیلماریلیون
 کتاب زنگبار یا دلیل آخر
 کتاب داستان دوست من (کنولپ)