کتاب استپ

اثر آنتون چخوف از انتشارات مصدق - مترجم: هوشنگ پیرنظر-ادبیات داستانی

در سپیده‌دم یکی از روزهای ژوئیه، درشکه‌ای که گروک کهنه و ژنده‌ای داشت و به یکی از آن چهارچرخه‌های بدون فنر عهد باستان می‌ماند که امروز دیگر در روسیه کسی به جز تحصیل‌داران تجار و فروشندگان دوره‌گرد و کشیش‌های ندارتر در آن‌ها سفر نمی‌کنند از شهر «ن» که مرکز ایالت «ز» است خارج شد و لق‌لق‌زنان در راه چاپار رو به راه افتاد. به هر تکان سروصدایش بلند می‌شد و به غژغژ می‌افتاد و سطلی که به پشت آن آویزان بود با صدای زنگ‌دار ناهنجاری با آن همسازی می‌کرد؛


خرید کتاب استپ
جستجوی کتاب استپ در گودریدز

معرفی کتاب استپ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استپ


 کتاب فروخته شده
 کتاب دنیای آشنا
 کتاب پرواز شبانه
 کتاب دریچه ای به سوی کیهان
 کتاب شهر دزدها
 کتاب انتخابات الویرا