کتاب آیدا

اثر گرترود استاین از انتشارات نیلوفر - مترجم: فهیمه زاهدی-ادبیات داستانی

اين قصه‌ی آيداست، كه زندگی‌اش را به استراحت می‌گذراند، به حرف ‌زدن با خودش، به ازدواج و ازدواج و ازدواج .... آيدا شايد رمانی كوتاه، شعری بلند، قصه‌ی مدرن پريان يا نقاشی با كلمات باشد. توصيف خانم استاين اما از جنس ديگری است: آيدا آيداست آيداست.


خرید کتاب آیدا
جستجوی کتاب آیدا در گودریدز

معرفی کتاب آیدا از نگاه کاربران
ایده سفر بود!

مشاهده لینک اصلی
.... چه عجب فقط خواندی؟ ....

مشاهده لینک اصلی
واقعا باید مجددا آن را در پنج ساله امتحان کنید، سپس به شما اجازه می دانم ...

مشاهده لینک اصلی
کاملا فراتر از درک من از اووس. احساس نمی کند آنچه را که او گفته یا می خواهد بگوید. در باقی مانده ärtymys است و تصمیم گیری دیگر بدون آوردن tämän Matami کار بازتولید نشود.

مشاهده لینک اصلی
برای من این کتاب به عنوان یک سری از رویاها خوانده می شود. من شروع به تفسیر روایت با توجه به تجارب زندگی ام. من نمی توانم آن را پایان دهم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آیدا


 کتاب رئیس جمهور ما
 کتاب سال های سگی
 کتاب چیزهای تیز
 کتاب به خدای ناشناس
 کتاب سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش
 کتاب مامان بزرگ جدید