کتاب آونگ فوکو

اثر اومبرتو اکو از انتشارات روزنه - مترجم: رضا علیزاده-ادبیات داستانی

A superb cerebral entertainment about three editors who cook up a hoax-involving the Templar Knights, Stonehenge, the Cabala, and Brazilian voodoo, among other things-that suddenly becomes all too real. Translated by William Weaver. A Helen and Kurt Wolff Bookخرید کتاب آونگ فوکو
جستجوی کتاب آونگ فوکو در گودریدز

معرفی کتاب آونگ فوکو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آونگ فوکو


 کتاب خشکسالی
 کتاب پنی قشقرق 4
 کتاب مکبث
 کتاب بلندی های بادگیر
 کتاب بینش آسمانی با آگاهی معنوی تازه ای زیستن
 کتاب ماجراهای تن تن (7)