کتاب آمریکایی

اثر هاوارد فاست از انتشارات اسم - مترجم: فریدون مجلسی-ادبیات داستانی

وقتی آلتگلد او را برای نخستین بار دید نمی‌دانست کیست، اما در خیابان ایستاد. چهره‌ی جدی و سخت آن زن و همچنین سخنانش توجه او را جلب کرد. آن زن کت مردانه‌ی کهنه و ژنده‌ای پوشیده بود که یقه‌ی آن را زیر گلو با سنجاق قفلی بسته بود. موهایش را با روسری پوشانده بود و کف یک کفشش را با یک تکه نخ بند کرده بود. در کنارش میز چوبی کوچکی قرار داشت که روی آن انباشته از کتاب بود. روز زمستانی سردی بود. نزدیک گرگ و میش و اندک کسانی که در خیابان‌ها بودند به خانه‌های گرم و نزد خانواده می‌شتافتند. اما عنوان آن کتاب‌ها نظر آلتگلد را جلب کرد و این امر، همراه با سخنان آن زن: «تا زمانی که ذره‌ای شهامت باقی است عدالت از روی زمین برنخواهد افتاد.» موجب شد که مکث کند و یک کتاب بردارد. عنوان کتاب چنین بود: زندگی آلبرت ر. پارسونز؛


خرید کتاب آمریکایی
جستجوی کتاب آمریکایی در گودریدز

معرفی کتاب آمریکایی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آمریکایی


 کتاب جنایت در شب آتش بازی
 کتاب کمیسر برونتی یاد می گیرد که هیچ کتابی را از روی جلد قضاوت نکند
 کتاب ابله محله
 کتاب ما اینجا زندگی می کنیم
 کتاب شام در رستوران دلتنگی
 کتاب رودهای ژرف